Det finns vetenskapliga belägg för att motion och vistelse i naturen minskar stress och förebygger psykisk ohälsa.

Kursupplägg:

Vandring med start ca 20 min från centrala Västerås.

Information kring de mekanismer som styr vår stressnivå, vilka friskfaktorer som finns. Praktisk upplevelse och erfarenhet av egen förmåga till återhämtning.

Max antal deltagare 12 personer.

Anmälan/förfrågan:  svar@eminent.se

På förfrågan våren 2018! Välkommen att höra av dig 


Tidplan och innehåll (klicka)

Pris: 3.200 kr/deltagare

ANMÄLAN - klicka här

Vi går i lagom tempo och stannar upp för information, upplevelse och reflektion. Målet är att deltagarna efter kursen ska ha kunskap och erfarenhet av att kunna samla sig och stressa av. De ska ha insikt om tillgång till egna resurser att hantera stressnivå och hitta vägar till återhämtning.

Ur kursinnehållet:

  • Vad är stress och varför drabbar det oss
  • Vad händer i kroppen och varför är sömn så viktigt
  • Vilka verktyg hjälper i stunden
  • Vad är återhämtning för dig långsiktigt
  • Hur kan du värna om din balans i tillvaron
Kursledarna Agneta Nilsson och Florence Tullberg Linder är erfarna beteendevetare och terapeuter med lång erfarenhet inom samtalsstöd och företagshälsovård.

Välkommen att kontakta någon av oss om du vill veta mer!
 
Florence Tullberg Linder 0708-34 02 69
Florence Tullberg Linder 0708-34 02 69
Agneta Nilsson 0707-54 62 84
Agneta Nilsson 0707-54 62 84