Hälsofrämjande ledarskap

Välkommen att läsa mer om denna tjänst som kombinerar utbildning och teoretiska kunskaper med utvecklande personliga möten baserat på de behov som finns.

   

Signifikant minskad risk

Sammanlagt minskade antalet medarbetare i riskzonen med knappt 7% (78 personer) och rehabärenden med 3,6%. 
 

98% ökat välmående hos cheferna

Chefer som genomgått programmet med individuell coachning uppger att deras eget välmående ökat till följd av mötena.