HR-konsult


Som HR-konsult hjälper vi bland annat till med struktur, internkommunikation, rekrytering, stödjande samtal och relationsbyggande.

Vi brukar få mycket uppskattning för vår IT-kunskap och talang för att organisera och strukturera administrationen av HR-uppgifter och -processer.
 

Vi har erfarenhet av att:

Sammanställa informationsmaterial och policys, sköta rekryteringsärenden från ax till limpa, skapa underlag och statistik inför löneförhandlingar.

Ansvara för struktur, information och uppdatering på intranätet. Arbeta i Episerver med länkade sidor och effektivisering av informationsmaterial.

Omarbeta personalhandbok samt skapa chefshandbok.

Utforma och genomföra medarbetarenkäter samt sammanställa resultaten. Både på externa sajter och internt. Resultaten presenteras både numeriskt och grafiskt med kompletterande information för bästa pedagogiska effekt.

Skapa mallar i Office, administrera avtal och blanketter i samband med anställningar, uppsägningar, försäkringar och omställningsstöd.

Ta fram statistik och underlag för löneförhandlingar i Excel, med automatiserade funktioner för tidsbesparing. 
 

Eminent kan också hjälpa till med: