IT-konsult


För Eminent Consulting AB finns en ambition att göra system, program och information begriplig, lättillgänglig och användarvänlig. När det dagliga arbetet för användarna "bara fungerar", då har man lyckats. För att nå dit krävs inte bara teknisk kompetens utan även insikt i hur människor fungerar.

Vi har goda kunskaper i infrastruktur och Active Directory, Exchange samt office-programmen. Vi har generell teknisk förståelse för databaser och uppbyggnaden i HR- och CRM-system.

Erfarenhet finns av implementation av ny office-version på ett företag med ca 800 anställda. Vi ansvarade för policy-inställningar i OU:n, optimerad funktionalitet mot mobila enheter, inloggningsscript och all funktionalitet kring dokumenthantering och mallar. Utöver detta skötte vi informationshantering och utbildning kring implementationen.
 

Historiskt började Eminent Consulting AB som ett datautbildningsföretag i början av 90-talet. Verksamheten utvecklades mot avancerade konsulttjänster huvudsakligen inom Microsofts slutanvändarprodukter.

Vad som ständigt har utmärkt Eminent Consulting AB:s tjänster är fokus på avancerad teknologi kombinerad med stark inriktning på användbarhet. Mycket av den avancerade tekniken blir meningslös om den inte är grafiskt användarvänlig och anpassad efter personerna som ska använda den. Att i utvecklingsfasen utgå från hur det uppfattas hos användarna, är oerhört främjande för hur nya projekt mottas i organisationen.

Flickr: HASLOO