Projektledning

Vi har erfarenhet av mindre och medelstora projekt inom området IT och HR. Just kombinationen av IT och HR ställer särskilda krav på förståelse av båda världar och där är vi unika i vår kompetens.

Vi är specialiserade på att få kommunikation mellan kund och leverantör att fungera optimalt. Ofta är det svårt för kunden att internt komma fram till vad de vill ha och konkret förklara detta med tekniska termer. Detta försvårar samarbetet och gör att projekt drar ut på tiden. Vi hjälper kunden att hitta den möjliga lösning som bäst motsvarar behoven och kan därför förenkla för leverantören att leverera det som är en godtagbar lösning. Det blir en tillgång både för kund och leverantör och underlättar samarbetet.

Vi har även erfarenhet av kravanalys och upphandling av HR-system.

På en stor myndighet med 11.000 anställda projektledde vi utveckling av ett HR-system. Det innebar allt från samarbete med upphandlare, jurister och kommunikationsavdelningen till att vara kravställare, IT-arkitekt behjälplig med lösningar och slutligen även testledare.

Vi skapade själva struktur och teknisk plattform för acceptanstest. Testerna och felrapporterna fick mycket uppskattning för att de var så strukturerade. Leverantören återkom spontant med mycket positiv kritik för att felrapporterna var så detaljerade och informativa att de enkelt kunde felsöka och lösa problemen utan att behöva efterfråga mer information. Uppskattningen var extra glädjande eftersom vi både skapat upplägget och själva programmerat plattformen.

Vi tar emot förfrågningar i Stockholm och Västerås med omnejd.
 

Nöjda kunder

Våra kunder har uppskattat vår bredd och stora kapacitet.

Vi är flexibla och sätter oss snabbt in i nya miljöer, både teknisk och kulturellt.