Psykosocial friskvård för företag

Att förebygga ohälsa har blivit en god ekonomisk investering. För att undvika långa rehabiliteringsprocesser för medarbetare kan tidiga insatser vara nödvändiga. Vi kan bidra genom att hantera den mentala och psykiska delen av begynnande ohälsa.

Handlar problemen om stress, utbrändhet, oro, oförmåga att göra val, kraft- eller energilöshet, problem i arbetsgruppen eller relationer så kommer möten med psykosyntes som grund att fungera bra. Det gäller även medarbetare som går igenom svåra situationer privat (familjekonflikter, skilsmässor, dödsfall, barnlöshet). Till viss del kan Eminent även hjälpa till med beroendeproblematik beroende på hur allvarlig den är.

För de personer som behöver hitta en bättre självkänsla och komma vidare kan KBT vara mycket effektivt. Det gäller även vid oro som kan påverka koncentrationsförmågan och leda till upplevelse av stress. Det är inte ovanligt att det blir oro i arbetsgruppen vid förändringsarbete och omorganisationer.

Vår specialitet är att få människor att växa och använda sin potential.

Eminent Consulting AB kan hjälpa till med:

Till dig med personalansvar

Är du bekymrad över välmåendet hos någon i din personalstyrka?

  • Behöver någon medarbetare hjälp att komma vidare?
  • Har du funderingar kring relationerna i din grupp?
  • Ser du tecken på stress och utbrändhet bland dina medarbetare?


Behöver du tillfälligt en extra HR-resurs kan du läsa mer under Konsulttjänster, HR-konsult.