Passion för utveckling

Varmt välkommen till företaget med viktiga mänskliga värderingar som grund för all vår verksamhet.
Vi arbetar med starkt kund- och målfokus samtidigt som vi prioriterar ärlighet, engagemang och medmänsklighet. 

Eminent Consulting AB erbjuder organisations- och ledarskapsutveckling, chefsstöd, hälsokartläggning samt stöd i att förebygga och minska sjukfrånvaro, stresshantering, stöd kring OSA arbetsmiljöfrågor, friskvård med samtalsterapi, KBT. Vi kan även erbjuda konsulttjänster och projektledning inom HR- och IT, t ex vid implementation av nytt HR-system. 

Skapa hållbara, lönsamma organisationer med friska medarbetare - låt oss hjälpa dig arbeta hälsofrämjande
Skapa hållbara, lönsamma organisationer med friska medarbetare - låt oss hjälpa dig arbeta hälsofrämjande

Vi får människor att växa

Vi får människor att växa oavsett om det gäller projektmedlemmar, klienter, chefer eller medarbetare!
Vi skapar hållbara resultat.

 

Välj en dedikerad leverantör!

Vi utför uppdrag med engagemang. Vi levererar.
Allt är möjligt - kanske på ett annat sätt än man först tänkt .....

Mer information...

Du hittar mer information under respektive rubrik. Där kan du även hitta information om KBT- och samtalsterapi. Titta under rubriken  "Terapi/Privat" om du är privatperson.

Besöksadress

Västerås:
Naturskönt i Sevalla
Stockholm:
Centralt, vid Humlegården
 

Kontakta oss

tfn: 08–545 407 00

mobil: 0708-34 02 69
 

e-post: eminent@eminent.se

Florence Nilsson, Florence C Nilsson, Florence Tullberg, Florence Tullberg LinFlorence Linder, Västerås