Om Eminent


Eminent Consulting AB har bred erfarenhet från många olika branscher och områden. Företaget grundades i mitten av 90-talet med tjänster som support, utbildning och utveckling inom IT där Microsofts nätverks- och klientprodukter var i fokus. Sedan 2000-talet har Eminent Consulting AB fokuserat på konsulttjänster simultant med tjänster inom personlig utveckling och terapi.
 

Vi som jobbar här

Eminent Consulting AB arbetar med underkonsulter och samarbetspartners. Den som är fast anställd och som startade Eminent är Florence Tullberg Nilsson (fd Linder).

Florence Tullberg Linder (fd Nilsson)
Florence Tullberg Linder (fd Nilsson)

Florence har grund i P-linjen och har mångårig erfarenhet som konsult både inom HR och som IT-konsult med inriktning mot Microsoft slutanvändarprodukter och användarvänlighet i system.

Sedan mitten av 2000-talet ligger fokus på hälsosam och hållbar arbetsmiljö och i synnerhet på det strategiska arbetet med att skapa goda psykosociala förutsättningar för ett framgångsrikt företagande. Florence är uppskattad inom bland annat chefscoachning och individutveckling med erfarenhet från både arbetsgivarsidan och från företagshälsovården.

Florence är resultatinriktad, högpresterande och med sin erfarenhet har hon lätt att förstå medarbetares och klienters problem.
Florence Nilsson, Florence C Nilsson, Florence Tullberg, Florence Tullberg Linder, Florence Linder, Västerås

Affärsidé

Att med psykosyntesen som grundfilosofi arbeta med utveckling av människor, relationer, system och projekt.
Att i arbetet delta med själ och hjärta. Kan vi inte känna dedikation tackar vi nej till uppdraget.
Med förhoppningen att som ringarna på vattnet bidra till det stora goda.
 

Värdegrund

Alltid kundnyttan i fokus
Behandla alla med respekt
Flexibilitet och lyhördhet
Finns ingen lösning? Skapa en!

... och se till att skratta emellanåt
 

Feedback från kund till Florence

Du har gjort ett fantastiskt BRA jobb för oss; lojalt, tydligt, drivande och strukturerat! /Nisse