Du som önskar förändring....

Det kan vara ett stort arbete, eller ett litet, och ingen kan påstå att det är enkelt.

"Det gör ont när knoppar brister"

Men belöningen av växande är stor. Det finns få saker som är så stärkande som att upptäcka något om sig själv, och sedan kunna hantera situationer annorlunda!

Vi arbetar med KBT och terapi utifrån psykosyntesens grundsyn.Vi finns i Västerås och Stockholm. Läs mer under rubrikerna till vänster!

"Ge mig sinnesro att förändra det jag kan,
acceptera det jag inte kan,
och förstånd att inse skillnaden"


Florence Nilsson, Florence C Nilsson, Florence Tullberg, Florence Tullberg Linder, Florence Linder, Västerås