Identitet och sexualitet

Hur vi betraktar oss själva spelar stor roll för vårt välmående. Många av oss är fast i föreställningar om hur vi ska bete oss och se ut. Vi tror att vi måste se ut på ett visst sätt och göra vissa saker för att vara omtyckta och få vara med.

Vi är osäkra och frågar oss om det är normalt och okey att tycka, känna, längta, vilja som vi gör. Är jag okey? Hur ska jag få andra att acceptera mig som jag är?

Ibland kan det vara svårt att ställa sig frågan "Vad vill jag egentligen?". Vår tids utseendefixering gör tillvaron svårare och komplicerar våra relationer. När du kommer till oss finns ett medvetet könsrollsperspektiv och en genusmedvetenhet som kan hjälpa till att frigöra inre resurser.

Sexualitet och identitet kan vara en viktig del i detta och har ofta stor inverkan på våra livsval.

Vi välkomnar särskilt dig med hbtq-frågor och funderingar kring detta.