Länkar till mer information

Vill du läsa mer om psykosyntes kan du titta på någon av dessa länkar:
 

PsykosyntesAkademin

Du kan läsa mer om PsykosyntesAkademin, dess olika utbildningar, föredrag och om psykosyntes på den här länken:

www.psykosyntesakademin.se
 

Psykosyntesföreningen

Psykosyntesföreningen är en yrkesorganisation på vars hemsida du kan läsa mer om psykosyntes och även hitta terapeuter i olika delar av landet.

www.psykosyntesforeningen.se
 

RACS

RACS är ett kvalitetsorgan för samtalsterapeuter i Sverige. RACS auktoriserar välutbildade och seriösa samtalsterapeuter med olika inriktning och står för en kvalitetssäkring. RACS målsättning är att skapa en pålitlig och transparent samtalsterapisektor i Sverige.

www.racs.se