Livet och längtan

För de flesta av oss kommer någon gång en period då vi ifrågasätter livet och oss själva. Du kanske har känslan av att det borde finnas något mer? Att det är rörigt och att det borde kunna vara lättare?

Som livet ser ut idag är stress och att få tillvaron att gå ihop ett stort problem för många. Det finns alltid saker kvar att göra. Trots scheman och to-do-listor blir det aldrig ”klart”. Mitt i all stress och oro är det svårt att hitta meningen och vägen framåt. Vad VILL jag? Hur gör man? Var det här allt?
 

Stunder när allting plötsligt ändras

Det hoppfulla är att det finns (andra) sätt att vara, arbeta och njuta av livet. Det kan vara ett litet eller ett stort arbete - men det är möjligt, även för dig.

Livet ÄR komplext. Det kan innehålla allt från den mest lycksaliga stund med översvallande glädje, till djup smärta, sorg. Varje levande människa kommer att få erfara starka känslor, i svåra stunder men även de tillfällen som är underbara. Ingen undkommer livet - men hur kan vi göra det mer hanterbart? Och ljusare?

Visst vore det underbart om stunder av harmoni och balans kunde komma oftare? Ifall du kunde uppleva mer lugn, glädje och energi, tillförsikt - och att stunderna varade längre?

Vår övertygelse är att det är fullt möjligt. Det innebär inte att det jobbiga och svåra i livet försvinner, men att det plågar oss mindre. Livet balanseras upp med mer glädje och förnöjsamhet, lyckokänsla. Ett mer harmoniskt liv.

Det finns ett sätt och en väg för alla. Vi hjälper dig gärna hitta din väg...

Längtan

Relationer och kärlek är sällan enkelt.

Många människor är ensamna och längtar efter kärlek och sammanhang. Andra önskar att de relationer de har skulle fungera bättre.

De flesta av oss värderar närhet och intimitet och vill ha det i sina liv. Vi behöver få känna samhörighet och gemenskap.

Hur är det för dig? Vad längtar du efter?

 
Florence Nilsson, Florence C Nilsson, Florence Tullberg, Florence Tullberg Linder, Florence Linder, Västerås