HR strateg


Som HR-konsult hjälper vi bland annat till med struktur, internkommunikation, stödjande samtal och relationsbyggande.

Vi brukar få mycket uppskattning för vår IT-kunskap och talang för att organisera och strukturera administrationen av HR-uppgifter och -processer.

Passionerat intresse för arbetsmiljö och ledarskap och att få mer välmående organisationer. Gott ledarskap är en nyckelfaktor i framgångsrika företag.
 

Vi har erfarenhet av att:

Att arbeta med sjukfrånvaro, riktlinjer för hälsoarbetet, chefscoachning och stöd i rehab-frågor. 

Sammanställa informationsmaterial och policys, sköta rekryteringsärenden från ax till limpa, skapa underlag och statistik inför löneförhandlingar.

Ansvara för struktur, information och uppdatering på intranätet. Arbeta i Episerver med länkade sidor och effektivisering av informationsmaterial.

Omarbeta personalhandbok samt skapa chefshandbok.

Utforma och genomföra medarbetarenkäter samt sammanställa resultaten. Både på externa sajter och internt. Kravställa mot extern leverantör. 

Strukturera det administrativa arbetet genom att skapa mallar i Office, hantera avtal och blanketter i samband med anställningar, uppsägningar, försäkringar och omställningsstöd.

Eminent kan också hjälpa till med: