Konsulttjänster

Eminent Consulting AB erbjuder konsulttjänster och projektledning och har en sällsynt bredd av kombinerad HR- och IT-kompetens.

I den ingår kunskap om hur människor fungerar beteendevetenskapligt och kunskap inom personalområdet parat med utpräglad förmåga till logik, struktur och snabb överblick över en situation.

När det gäller utveckling och implementation av IT-projekt är det en mycket lyckosam kombination.

Honnörsord för oss som leverantör är:

  • Ärlig och rak kommunikation
  • Få med alla parter, delaktighet
  • Fokus på bästa affärsnyttan, kvalitetssäkring
  • Målinriktat och strategiskt arbete för att nå mål
Vi hjälper dig hitta en bra lösning
Vi hjälper dig hitta en bra lösning