Projektledning

Vi har erfarenhet av mindre och medelstora projekt inom området IT och HR. Just kombinationen av IT och HR ställer särskilda krav på förståelse av verksamheten och individer där vi har god kompetens.

Vi är specialiserade på att få kommunikationen mellan kund och leverantör att fungera optimalt. HR-avd har ofta svårt att formulera krav och kravställa pga bristande teknisk kunskap och intresse. Detta försvårar samarbetet och gör att projekt drar ut på tiden. Vi hjälper till att hitta den möjliga lösning som bäst motsvarar behoven villket förenklar för leverantören att leverera. Det blir en tillgång både för kund och leverantör och underlättar samarbetet.

Vi har även erfarenhet av kravanalys och upphandling av HR-system.

På en stor myndighet med 11.000 anställda projektledde vi utveckling av ett HR-system. Det innebar allt från samarbete med upphandlare, jurister och kommunikationsavdelningen till att vara kravställare, IT-arkitekt behjälplig med lösningar och slutligen även testledare.

Vi skapade själva struktur och teknisk plattform för acceptanstest. Testerna och felrapporterna fick mycket uppskattning för att de var så strukturerade. Leverantören återkom spontant med mycket positiv kritik för att felrapporterna var så detaljerade och informativa att de enkelt kunde felsöka och lösa problemen utan att behöva efterfråga mer information. Uppskattningen var glädjande eftersom vi både skapat upplägget och själva programmerat plattformen.

Vi tar emot förfrågningar i Stockholm och Mälardalen.
 

Nöjda kunder

Våra kunder har uppskattat vår bredd. Vi är flexibla och sätter oss snabbt in i nya miljöer, både teknisk och kulturellt.