Psykosocial friskvård för företag

Att förebygga ohälsa är en god ekonomisk investering. För att undvika långa rehabiliteringsprocesser för medarbetare kan tidiga insatser vara nödvändiga. Vi kan bidra genom att hantera den mentala och psykiska delen av begynnande ohälsa.

Handlar problemen om stress, utbrändhet, oro, oförmåga att göra val, kraft- eller energilöshet, problem i arbetsgruppen eller relationer så kommer dessa möten att fungera bra. Det gäller även medarbetare som är i kris eller går igenom svåra situationer privat (familjekonflikter, skilsmässor, dödsfall, barnlöshet). 

Många medarbetare upplever känslor av stress och oro. Genom att använda tekniker inom KBT kan dessa hanteras bättre. Det är vanligt att det blir oro i arbetsgruppen vid förändringsarbete och omorganisationer.

Vi kan arbeta på plats en dag i veckan och hantera de ärenden som finns, eller arbeta individbaserat. 

Vår specialitet är att få människor att växa och använda sin potential.

Eminent Consulting AB kan hjälpa till med:

Till dig med personalansvar

Är du bekymrad över välmåendet hos någon i din personalstyrka?

  • Behöver någon medarbetare hjälp att komma vidare?
  • Har du funderingar kring relationerna i din grupp?
  • Ser du tecken på stress och utbrändhet bland dina medarbetare?


Behöver du tillfälligt en extra HR-resurs kan du läsa mer under Konsulttjänster, HR-konsult.