Friska och välmående medarbetare

Vi arbetar med KBT och samtalsterapi utifrån psykosyntesens grundsyn. Psykosyntesen betraktar människan som i grunden frisk och att vi blir harmoniska och balanserade personer när vi får rätt förutsättningar till det.
En del av arbetet handlar om att hitta vilka dessa förutsättningar är.

Vi arbetar med samtalsstöd och rehabilitering inom Företagshälsovård och KBT för företag med aktiviteter inriktade på förebyggande vård och psykologisk friskvård.

I vårt arbete fokuserar vi på klientens potential, hur klienten vill leva sitt liv och vad som hindrar personen från att göra det idag. Vi hittar verktyg för att förstå och hantera de motstridiga röster som många av oss har inom oss.

Metoder vi använder är bland andra KBT, acceptans (ACT) och mindfulness. Inom psykosyntesen finns flera sätt att handskas med de olika ofta konkurrerande delarna av livet.

Det som skiljer psykosyntes från många andra terapiformer är att den tar hänsyn till vårt behov av att känna att det vi gör är meningsfullt. Vi behöver känna oss älskade, värdefulla, och att våra handlingar har en betydelse.

Till dig med personalansvar

Är du bekymrad över välmåendet hos någon i din personalstyrka?

  • Behöver någon medarbetare hjälp att komma vidare?
  • Har du funderingar kring relationerna i din grupp?
  • Ser du tecken på stress eller utbrändhet bland dina medarbetare?

Läs mer under "Friskvård"

Behöver du en extra HR-resurs kan du läsa mer under Konsulttjänster, HR-tjänster.