2019 > 10

När vi pratar om hälsa så dyker det ibland upp frågor kring vad hälsa egentligen är? Är hälsa samma sak som att vara frisk?

Vad betyder egentligen hälsa? När jag själv fick frågan upptäckte jag att det var en mer komplex frågeställning än jag först tänkt.

Är hälsa samma sak som att du har goda blodvärden? Att det inte finns någon klinisk bevisad sjukdom? Är hälsa samma sak som frånvaro av sjukdom? Det skulle betyda att om läkaren inte hittar några fel, att du per definition mår bra. Hälsa är = minus sjukdom.

Med de alarmerande sjukskrivningstalen i psykisk ohälsa finns det anledning att se hälsa ur ett vidare perspektiv, där självskattad hälsa har en mer framträdande roll. Inom företagshälsovården används i hög grad skattningsskalorför att skatta psykisk ohälsa och för att få en bild över hur påverkad personen är, alltså hur djup problematiken är. 

Genom skattningsskalorna får man fram en uppskattad hälsa som kan, när den är positiv och vi upplever oss må bra, kallas välbefinnande. När man pratar om hälsa och välbefinnande finns anledning att nämna friskhetsfaktorer för hälsa. Det finns en hel del forskning på vilka faktorer det är som generellt sett gör oss friskare och mer motståndskraftiga mot stress och motgångar. Det har visat sig att en person som visar högre värde på en skala för välbefinnande kommer att må bättre, ha ett starkare immunförsvar och därmed ha ett mer fullgott liv. Välbefinnande är alltså en stark friskhetsfaktor.
 
Att definiera hälsa som brist på mätbar sjukdom är i min mening en förlegad syn på hälsa vilket många nog håller med om. Det som har en avgörande faktor på vår livskvalitet är hur vi själva uppfattar vår hälsa. Hur ska då en arbetsgivare kunna se till att ha så hälsosam organisation som möjligt utifrån dessa förutsättningar kring vad hälsa är?

Hur ser du på vad hälsa är och hur ser din organisation till att kontrollera välbefinnandet hos personalen? Gör ni det kontinuerligt? 

Har ni ett uttalat sätt att arbeta med hälsofrämjande ledarskap för friskare medarbetare?

Hälsningar
Florence
 
 

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

-

Arkiv

Länkar

Etiketter

-